Baia del Marinaio Camping Village

Verordening

ALGEMEEN REGLEMENT

Dit algemene reglement, dat bij de ingang en binnenin de camping staat opgesteld, is noodzakelijk om iedereen een opgeruimd en sereen gebruik van de structuur te garanderen. Het verblijf op de Camping impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, waarvan de niet-naleving zal leiden tot de verwijdering van de overtreder van de Camping en, indien van toepassing, de eventuele kennisgeving aan de overheid. Bij aankomst moeten de gasten een identiteitsbewijs inleveren bij de receptie.

De verraste gast die niet geregistreerd is, zal van de Camping worden verwijderd en zal worden vervolgd voor overtreding van het PS Reglement en de artikelen van het wetboek van strafrecht: n° 614 huisvredebreuk, n° 633 binnendringing van terreinen en gebouwen, n° 624 diefstal van diensten en misdrijf van contractuele fraude.

Bezoekers kunnen alleen te voet naar binnen en moeten worden verwelkomd aan de receptie door klanten die al op de camping aanwezig zijn.

In de periode van 01.06 tot 15.09 mogen de auto’s alleen parkeren in de parkeergarages (niet bewaakt) en de bij aankomst geleverde autopas zichtbaar tonen (op de voorruit aan de bestuurderszijde). De directie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of vandalisme aan voertuigen.

Minderjarigen worden niet geaccepteerd, tenzij ze worden begeleid door hun ouders of door personen met ouderlijk gezag bij wie ze tijdens hun verblijf verblijven. De ouders, die verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, zijn verplicht ervoor te zorgen dat het reglement wordt nageleefd door ervoor te zorgen dat zij zich op een beleefde en respectvolle manier gedragen zonder de andere kampeerders te storen. Het is ook verboden om zonder toezicht te fietsen. Maximale aandacht is vereist in het zwembad. Iedereen die zich niet op de juiste manier gedraagt, wordt verwijderd.

Kinderen jonger dan acht jaar moeten altijd onder begeleiding van een volwassene naar de toiletten en onder toezicht in het zwembad, bij spelletjes en tijdens de animatie.

Honden worden geaccepteerd op voorwaarde dat ze altijd aan de lijn worden gehouden. Het is verboden om ze mee te nemen naar het zwembad en naar de toiletten. Honden zijn alleen toegestaan in de bungalows met voorafgaande toestemming van de directie. Ze zijn onderworpen aan de betaling van de prijs die vermeld staat in de prijslijst “Camping”.

Het is ten strengste verboden om de planten te beschadigen.

Het is verboden om de badkamers te betreden tijdens het schoonmaken. Wij nodigen de gasten uit om de toiletten en wastafels na gebruik schoon achter te laten, een teken van educatie en beschaving.

Het afval moet door de gast worden gedeponeerd in de vuilnisbakken die zich binnen de camping bevinden.

Elk geluid, inclusief een luide toon, is verboden. Het gebruik van televisie en radio is toegestaan met extreme mate van gematigdheid.

Het is ten strengste verboden om hekken van welke aard dan ook op te zetten en de standplaats te bedekken met lakens die aan planten of palen zijn vastgebonden.

Het gebruik van de houtskoolbarbecue is alleen toegestaan als het de buren niet stoort en bij gunstige weersomstandigheden. Iedereen die onhandig een brand veroorzaakt, zal verantwoordelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.

De directie van de camping is niet aansprakelijk voor het verlies van voorwerpen en schade veroorzaakt door natuurverschijnselen.

De directie van de camping is niet aansprakelijk voor het verlies van voorwerpen en schade veroorzaakt door natuurverschijnselen. Het is absoluut verboden om te knoeien met de elektrische zuilen of deze te wijzigen: elke kampeerplaats heeft slechts één stopcontact. Wie de onderbreking van de elektriciteit veroorzaakt, is verplicht de schade aan andere kampeerders en eventueel ook aan de camping te vergoeden.

Het is verboden om voetbal, jeu de boules, volleybal, tennis, etc. te spelen buiten de daarvoor bestemde gebieden. Het gebruik van sport- en vrijetijdsuitrusting is op eigen risico van de gebruiker.

De toegang tot het zwembad is onderworpen aan de naleving van de voorschriften die daarin zijn opgenomen.

Het personeel van de camping is verplicht het reglement tegen iedereen te handhaven.

ZWEMBADREGULERING

Wij raden onze gasten aan om de instructies van het personeel, die in het volgende reglement zijn vastgelegd, nauwgezet op te volgen. Het is verplicht om een douche te nemen voordat u het water ingaat De toegang tot de glijbaan moet op een ordelijke en veilige manier gebeuren, waarbij overbevolking zowel op de helling als op de vloer moet worden vermeden. Toegang tot de glijbaan is niet toegestaan met voorwerpen van welke aard dan ook. Het is verboden om te duiken, te rennen en de waterballonnen en opblaasbare spellen in het algemeen te betreden en om spelletjes te spelen, tenzij georganiseerd door de entertainers.

Het solarium is uitgerust met dekstoelen en ligbedden die kunnen worden gehuurd (van 01.06 tot 31.08 en onder voorbehoud van beschikbaarheid).

Onbeheerde objecten worden door badmeesters verwijderd.

In geval van slechte weersomstandigheden zal de Directie het zwembad sluiten.

De Directie wijst elke verantwoordelijkheid af voor aanrijdingen en/of valpartijen in het zwembad in het algemeen, tijdens waterspelen of in de slootbaden.

De Directie is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onvoorzichtigheid, onervarenheid en/of nalatigheid van de gasten.

De Direktie wijst elke verantwoordelijkheid af voor voorwerpen die onbeheerd of vergeten zijn achtergelaten in het zwembad.

De Directie dankt u voor uw medewerking en wenst u een aangenaam verblijf.